Värdering

Magnus Redlig på bilpunkten är förordnad värdering / besiktnings man av Sveriges Handelskamrar för bilar och transportbilar. Samt båtar med specialitet på amerikanska motorbåtar.

Vanliga uppdrag är inlösen av krockadbil eller stöld. Köp av bil från sin arbetsgivare eller sitt egna företag, dödsbo eller tvist.

Kontakta Magnus för prisbild för ditt uppdrag.